Selecteer een pagina

De programma’s

Vooruit: omdat het moet

 

Een medewerker raakt zijn of haar functie kwijt. Bijvoorbeeld door organisatieveranderingen, fysieke beperkingen of om andere redenen. Die boodschap is op zijn zachts gezegd vaak even slikken. Vooral omdat dit niet diens eigen insteek of keuze is. Misschien dacht je medewerker wel zijn of haar pensioen hier te halen, of had totaal nog geen intentie om uit te kijken naar iets anders.

Of deze situatie nu uit de lucht komt vallen, of een medewerker had de situatie al enige tijd aan kunnen zien komen. De uiteindelijke boodschap komt hard aan. Als mens verschillen we van elkaar en we verschillen ook in hoe je op deze situatie reageert, hoe je daarmee omgaat. Je medewerker kan boos worden, verdrietig zijn, in zijn of haar schulp kruipen of blijven vasthouden aan dat wat er nu nog is.

Vanaf het moment dat de boodschap helder is tot aan een mogelijk definitief afscheid zit tijd, maar vaak is dit een beperkte tijd. Een periode om aan het idee te wennen, los te komen van diens functie en actie te ondernemen voor de toekomst. Dat die tijd beperkt is heeft ook een functie. Maar je gunt het als werkgever dan ook dat je medewerker deze tijd effectief en efficient gebruikt om zich te richten op een nieuwe toekomst in werk.

Wanneer een medewerker bijvoorbeeld een outplacementtraject of tweede spoortraject in gaat is er meestal ruimte voor aandacht rondom het proces van het loslaten van werk. Echter wanneer een medewerker hierin in mindset al een proces heeft doorlopen, kunnen hierin sneller stappen worden gezet en is de kans op succes en/of vooruitgang een stuk groter.

Daar gaat het programma Vooruit: omdat het moet over. De fase van afscheid voorafgaand aan een extern traject. 

 

Zijn één of meer punten van toepassing?

 

 • Het raakt je medewerker dat zijn of haar vertrouwde plek verdwijnt of niet meer voor hem/haar beschikbaar is.
 • Medewerker zoekt handvatten om een weg te vinden met deze situatie om te gaan.
 • Dit werk is je medewerkers lust en je leven. En nu? Een gevoel van radeloosheid is aanwezig.
 • Het is lastig de boodschap een plek te geven.
 • Medewerker komt moeilijk los van het eigen werk. 
 • Je medewerker voelt zich aangevallen doordat ‘ze’ vinden dat hij/zij het werk straks niet meer mag of kan doen.
 • Medewerker is boos, gefrustreerd, verdrietig: het blokkeert de weg vooruit.

Waarom dit programma?

De kans is groot dat jouw medewerker helemaal niet zit te wachten op iemand die hem of haar gaat vertellen dat ze door moeten. Dat er ondanks de situatie toch nog kansen en mogelijkheden kunnen zijn op een nieuwe en leuke toekomst in werk.

Bewustwording dat deze ontzettend rottige situatie mogelijk een jaar later iets moois heeft gebracht, of dat medewerker het een plek heeft kunnen geven, voelt nog ver weg.

Je medewerker zal niet om deze situatie gevraagd hebben, maar hoe zij de situatie oppakken en wat ze er uiteindelijk mee doen is wel allesbepalend voor de komende weken en maanden. 

Wat mag je verwachten?

 • Het volgen van dit programma lost boosheid of verdriet niet in 1 keer op. Maar helpt om daar een weg in te vinden, er mee om te kunnen gaan, de situatie ook vanuit andere invalshoeken te bekijken.
 • Het helpt de situatie los te zien van hen als persoon of medewerker. Het helpt loslaten, accepteren om door te gaan.
 • Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het verdere vervolg bij de medewerker. Deelname laat medewerkers dan ook inzien wat het doet wanneer zij het heft in eigen hand nemen.
 • Laat hen kennismaken met een aspect van hen die ontzettend waardevol is en ze de komende tijd heel veel kan helpen.
 • Het doorlopen van dit programma is een stap in de goede richting op de weg naar een vervolg. Een nieuwe toekomst in werk.
 • Het programma biedt een helpende hand de frustraties en emoties er te laten zijn.
 • Het helpt in te zien waarom deze ontwikkeling hen zo raakt (wat gaat helpen dit een plek te geven).
 • Het biedt inzicht in welke cirkel zij niet willen belanden en als dat al is gebeurd is bewustwording hiervan een eerste stap om daar ook weer uit te stappen.

Het resultaat

 

Deelnemers staan (meer) open voor het vervolg. Wat gaat er op hun pad komen en welke rol kunnen zij daar zelf in spelen. Er kunnen sneller stappen worden gezet in een eventueel vervolgtraject.

 

Van vooruit moeten naar vooruit kunnen 

of 

zelfs vooruit willen 

Combinatie

Dit programma kan een goede voorloper zijn op de programma’s ‘Loopbaan in eigen hand‘ of ‘Op weg naar werk.’