Selecteer een pagina

Jouw privacy

Privacyverklaring

 

Bij Eigenhandig vinden wij privacy erg belangrijk. Wij willen natuurlijk uiterst zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. In onderstaande privacyverklaring wordt omschreven met welke privacygevoelige gegevens wij werken en hoe wij met je gegevens omgaan.

Eigenhandig, gevestigd aan Witte de Withlaan 3, 7441 HZ Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.eigenhandig.nu – Witte de Withlaan 3 – 7441 HZ Nijverdal – 0613357885

Persoonsgegevens die wij verwerken, op welke basis en met welk doel dit is

Eigenhandig verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam: voor het personaliseren van aan jou toegestuurde informatie en contact
 • E-mailadres: voor het verzenden van nieuwsbrieven, informatie over aangeboden diensten en voor het toesturen van online aangeschafte trajecten.
 • Telefoonnummer: om contact op te nemen voor het maken van afspraken of voor het verstrekken van vragen en extra informatie over onze dienstverlening en online trajecten.
 • Gebruikersnaam van online chatdienst (zoals skype): indien gekozen wordt voor online coaching en ondersteuning bij trajecten met extra begeleiding
 • Rekeningnummer: bij het afhandelen van een betaling van een aangeschaft (online) traject.
 • Huisadres: om goederen ter ondersteuning van enkele online trajecten bij je af te leveren.
 • Werkgeversinformatie: indien een traject wordt aangeschaft via de werkgever dient voor de facturatie enkele persoonsgegevens bekend te zijn die zodoende de bestemming van de factuur verduidelijken. Daarnaast zijn de contactgegevens van betreffende werkgever nodig.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in contact met ons tijdens een betaalde (online) dienstverlening van Eigenhandig. Voorbeelden zijn curriculum vitae, sollicitatiebrief, functie, werkinhoudelijke aspecten.
 • Eigenhandig verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eigenhandig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Binnen 3 maanden na afloop van een doorlopen traject zullen de gegevens die hiermee te maken hebben worden verwijderd.

Gegevens die nodig zijn ter verantwoording voor de belastingdienst en accountant, worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eigenhandig verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Eigenhandig gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website geoptimaliseerd worden. Afmelden voor cookies kan door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun jij er ook voor kiezen om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, zelf van jouw browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Eigenhandig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijke@eigenhandig.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Eigenhandig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eigenhandig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via marijke@eigenhandig.nu. Eigenhandig heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Alle bestanden die gebruikt worden voor het opslaan van persoonlijke gegevens  om ons werk goed uit te kunnen voeren, zijn voorzien van een extra beveiliging middels een code.